Místní knihovna Kletečná
Naposledy aktualizováno: 02.05.2014 10:30:06

Obec Kletečná je malebná vesnička nacházející se v rekreační oblasti asi 6 km jihovýchodně od města Humpolec v okrese Pelhřimov a kraji Vysočina.

 

Místní knihovna v Kletečné se nachází uprostřed obce, v prvním poschodí bývalé školy. Jejím zřizovatelem je Městské kulturní a informační středisko Humpolec.

Práci knihovnice zde od roku 2009 vykonává paní Věra Zádková. O knihovnu se svědomitě stará.

Knižní fond knihovny činí ke konci roku 2013 celkem 457 svazků.

Čtenáři mají na výběr knihy z vlastního fondu i z výměnných souborů MěK Pelhřimov-regionálního oddělení. MěK Pelhřimov v roce 2013 dovezla čtenářům 405 knih. Mají možnost využít i knih prostřednictvím MVS z jiných knihoven.

K 31.12.2013 měla knihovna 21 čtenářů (10 čtenářů do 15 let). Výpůjček bylo 540 - 25,7 na jednoho čtenáře.

 

V roce 2009 začala paní knihovnice, za vydatné pomoci svého manžela, vkládat svůj knižní fond do REKS.

 

Čtenáři i ostatní návštěvníci knihovny mají k dispozici zdarma internet.

 

                                            OBRÁZEK : kniha-3.gif

 
Proces zabral 0.0041 sekund času a 0.68MB paměti.